پنجشنبه 25 آذر 1389

بیماری سفیدک سطحی یونجه

• نوشته شده توسط: حاتم زاده

عوامل بیماری سفیدک سطحی یونجه

 عوامل بیماری سفیدک سطحی یونجه تاکنون دو گونه Leveillula taurica و Erysiphe pisi معرفی شده است. دامنه میزبانی Leveillula  و  Erysiphe  اغلب شامل گیاهان علفی می باشد. در میزبانهایی که با بیش از یک عامل سفیدک سطحی آلوده می شوند ترکیب  Leveillula و Erysiphe از همه بیشتر دیده می شود .

 بیولوژی Erysiphe  pisi، علایم و نحوه ایجاد خسارت

این پاتوژن پارازیت اجباری گیاهان است و اولین بار توسط نورنبرگ در سال 1817 از روی میزبان  Vicia sativaگزارش شده است. تاکنون از روی 19 میزبان از تیره Fabaceae  نظیر: (Arachis, Astragalus, Baptisia, Delicho Dorycnium, Hymenocarpus, Lathyrus, Lens, Lepedez, Lotus, Lopinus, Medicago, Melilotus, Phaseolus, Pisum, Sophora, Thermopsis, Trifolium, Vicia ) گزارش شده است.

این گونه از نواحی سردسیر جهان نظیر ایسلند و آمریکای جنوبی نیز گزارش شده است و دامنه میزبانی آن اغلب محدود به گیاهان علفی می باشد.

اولین گزارش از این بیماری در ایران در سال 1326 توسط شریف در خرم آباد  صورت گرفته است و تاکنون از دماوند، اصفهان، سقز و زنجان گزارش شده است. در ایران گزارشات محدودی از پیدایش این قارچ روی یونجه وجود دارد و تاکنون از روی( Medicago, Melilotus, Trigonella, Vicia) گزارش شده است.

این بیماری در اوایل بهار ظاهر می­شود و باعث ایجاد پوشش پودری سفید رنگی در روی برگ­ها و ساقه گیاه میزبان می شود. این پوشش همان میسلیوم ها، کنیدیوفورها و کنیدیوم های قارچ می باشد که به صورت یک لایه بسیار نازک و لکه­ای هم سطح پشتی و هم سطح رویی برگ را می­پوشاند و به تدریج تمام سطح برگ و ساقه را پوشش می­دهد و باعث کلروز شدید برگها می­شود. شدت بیماری در آب و هوای خشک و خنک دیده می­شود. در اواخر فصل زراعی روی این پوشش سفید رنگ نقاط نارنجی رنگی تشکیل می­شود که به تدریج سیاه رنگ می­شوند این نقاط آسکوکارپ­های قارچ هستند که در داخل آنها آسکوسپور تولید می­شود و باعث بقا قارچ در زمستان می­شوند. آسکوکارپ با جذب رطوبت در اویل بهار پاره  شده آسکوسپورهای خارج شده به وسیله باد یا عوامل دیگر در روی میزبان قرار می گیرد و پس از استقرار در روی برگ در صورت وجود شرایط مساید جوی جوانه زده و آلودگیهای جدید به وجود می آورد. عامل پراکنش و انتشار بیماری در طول فصل زراعی کنیدیوم های قارچ می باشند. زمستانگذرانی در مناطق گرمسیر به صورت مسیلیوم و آسکوکارپ و در نواحی با آب و هوای سرد به صورت آسکوکارپ می باشداین پاتوژن در بسیاری از مناطق دنیا از جمله آمریکا یکی از مشکلات اساسی در تولید بذر یونجه به شمار میرود و سالانه خسارت زیادی را از نظر اقتصادی به این محصول زراعی وارد می کند و باعث کاهش کیفیت و مقدار محصول به میزان قابل توجهی می شود.

 مورفولوژی Erysiphe pisi

کنیدیوفور راست و مستقیم، اپرسوریوم پستانک مانند، سلول پایه کنیدیوفور انحنادار است. کنیدیوم­ها منفرد، بیضوی تا استوانه­ای می­باشند. جوانه زنی کنیدیو مها انتهایی است. کاسموتسیوم­ها پراکنده تا مجتمع در هر دو سطح برگ و گاهی در پوشش میسلیومی قارچ فرو رفته­اند

 

پراکندگی  Erysiphe  pisi

بسیاری از اعضای خانواده Erysiphaceae دارای دامنه وسیعی از الگوهای پراکندگی می­باشند و عامل اصلی پراکندگی آنها کنیدیوم ها وآسکوسپورهای آنها می باشند که به وسیله عوامل زنده و غیر زنده جابجا می شوند. برخی از آنها پراکندگی     بسیار بالایی داشته و در همه جهان گسترش دارند ولی برخی فقط مختص یک ناحیه و آب و هوای مخصوص هستند.

این گونه تاکنون از ساحل بالتیک، اوکراین، ارمنستان، آسیای مرکزی، تاجیکستان، قرقیزستان، ایالات متحده آمریکا، ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از روی یونجه گزارش شده است.

 بیولوژی Leveillula taurica ، علایم و نحوه ایجاد خسارت

این قارچ متعلق به خانواده Erysiphaceae، راسته Erysiphales و رده Ascomycetes  می باشد. این گونه مهم ترین و شایع­ترین گونه بیماریزا روی یونجه به شمار می­آید و در شرایط آب و هوایی گرم و خشک زیاد دیده می­شود. تاکنون از روی 57 تیره گیاهی گزارش شده است و در ایران از روی 147 میزبان گزارش شده است (خداپرست و عباسی 2000). ژاکوفسکی1 در سال 1927 فرم اختصاصی L. taurica روی یونجه را معرفی کرده است.

علایم این بیماری به طور معمول در اوایل تابستان ظاهر می­شود و مسیلیوم به صورت یک لایه نمدی مانند و پرپشت یکنواخت هر دو سطح پشتی و رویی برگ (بیشتر سطح پشتی) و تمام طول ساقه را می­پوشاند. این قارچ پارازیت داخلی می باشد و مسیلیوم این قارچ زیراپیدرمی بوده و در فواصل بین سلولی پیشروی کرده و به صورت اندوفیتی رشد می کند و این

میسلیوم­ها بیشتر نقش تثبیت قارچ را بر عهده دارند. کنیدیوفورها از طریق روزنه گیاه خارج می­شوند و تولید کنیدیوم­ها را می­کنند. این کنیدیوم­ها عامل انتشار این بیماری هستند. در اواخر فصل زراعی نقاط سیاه رنگی در روی مسیلیوم تشکیل می شود که همان آسکوکارپ قارچ است و باعث بقا قارچ در زمستان می شود

 .

 


نظرات() 


برچسب ها: یونجه ، سفیدک سطحی ، بیماری ،
چهارشنبه 17 آذر 1389

آنترکتوز سبزی - جالیز

• نوشته شده توسط: حاتم زاده

بیماریهای گیاهان جالیزی
آنترکتوز سبزی - جالیز

عامل بیماری : در کدوئیان colletotrichun oligochaetum = c.lagenarium

درگوجه فرنگی gloesporium lycopersici

در فلفل g.piperatum

علایم بیماری : برروی تمام گیاهان خانوادة کدوئیان از قبیل خیار، هندوانه، کدو، خربزه فعالیت داشته و آنها را از مرحلة گیاهچه تا زمانی که گیاه به میوه می نشیند مورد حمله قرار می دهد. درمرحلة گیاهچه برروی ساقه زخمهای قهوه ای رنگ مایل به سیاه به وجود می آیند که به سرعت شکاف برداشته و باعث مرگ گیاهچه می شوند.

علایم برگی به صورت لکه های گردی است که در ابتدا سبز روشن و رنگ پریده با ظاهری روغنی بوده و بتدریج در وسط رنگ قرمز وسپس قهوه ای به خود می گیرند. برگهای آلوده خشک و شکننده شده و اگرمقدار لکه ها زیاد باشد سطح پهنک برگ کاملاً پومرده می شود. برروی ساقة گیاه رشد یافته نیز بریدگیهای عمیقی دیده می شود. برروی میوه به خصوص درمناطق مجاور رطوبت لکه های سطحی به رنگ مایل به سبز ظاهر می شوند که بتدریج به عمق گوشت میوه نیز نفوذ می کنند و در نهایت درصورت وجود رطوبت میوه پوسیدگی نرم و درغیراینصورت خشک پیدا می کند.

در میوة گوجه فرنگی لکه های دایره مانند کمی فرورفته به رنگ تیره و در اطراف بافتهای سالم به صورت جدا یادرهم قابل مشاهده است.

درفلفل این لکه ها برروی ساقه، برگ ومیوه به صورت گرد به قطر cm 2-1 و در ابتدا به رنگ زرد و سپس قهوه ای قابل مشاهده می باشند که باعث پوسیدگی در میوة رسیده می شوند.

• زیست شناسی : این قارچ دربقایای گیاهان آلوده، خک و بذرهای آلوده حاصل از گیاه بیمار زمستانگذرانی
می کند. پیشرفت این بیماری در رطوبت بالا و دمای مناسبcº 24 شدت می یابد.

• پیشگیری : 1- ضدعفونی بذر 2- استفاده ازارقام مقاوم 3- آیش زمین

• کنترل : استفاده از دکوئیل 2787 به میزان gr 150 در 1000 لیترآب با مشاهده اولین علایم بیماری با رعایت دورة کارنس 7 روز.

خیساندن بذر در محلول 5/0 درهزار بونیل به مدت یک دقیقه.


نظرات() 


برچسب ها: بیماری جالیز ، بیماری ،
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic